Đọc khổ thơ 1 rồi trả lời câu hỏi sau: Hai bàn tay của bé được so sánh với gì?

  • 1 Đánh giá

2-3-4. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

5. Đọc khổ thơ 1 rồi trả lời câu hỏi sau:

Hai bàn tay của bé được so sánh với gì?

Bài làm:

Khổ thơ 1 của bài thơ là:

Hai bàn tay em

Như hoa đầu cành

Hoa hồng hồng nụ

Cánh tròn ngón xinh

=> Như vậy, trong khổ thơ này, hai bàn tay của bé được so sánh với hoa đầu cành. Đó là hoa hồng nụ, có cánh hoa tròn xinh như những ngón tay.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021