Lớp em tổ chức liên hoan chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11. Em hãy viết giấy mời cô (thầy) Hiệu trưởng theo mẫu dưới đây.

  • 1 Đánh giá

4. Lớp em tổ chức liên hoan chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11. Em hãy viết giấy mời cô (thầy) Hiệu trưởng theo mẫu dưới đây.

GIẤY MỜI

Kính gửi: ................................................

Lớp .......................... trân trọng kính mời ......................

Tới dự: ............................................................

Vào hồi: .............giờ, ngày ................... .

Tại: ...................................................................

Chúng em rất mong được đón tiếp ..........

Ngày ... tháng ... năm ....

Lớp trưởng

Bài làm:

GIẤY MỜI

Kính gửi: Cô Phạm Bích Mai, hiệu trưởng trường tiểu học Đống Đa

Lớp: 3A trân trọng kính mời cô giáo

Tới dự: Buổi tổ chức liên hoan chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11

Vào hồi: 14.giờ, ngày 20/11/2020

Tại: phòng học lớp 3A

Chúng em rất mong được đón tiếp cô.

Ngày 18 tháng 11 năm 2020

Lớp trưởng

  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021