Nghe - viết đoạn văn sau: Người sáng tác Quốc ca Việt Nam

  • 1 Đánh giá

3. Nghe - viết đoạn văn sau: Người sáng tác Quốc ca Việt Nam

Bài làm:

Người sáng tác Quốc ca Việt Nam

Nhạc sĩ Văn Cao tham gia cách mạng từ khi còn trẻ. Ông sáng tác bài hát "Tiến quân ca" trong những ngày chuẩn bị khởi nghĩa. Bài hát đã nhanh chóng được phổ biến trong cả nước và được Quốc hội đầu tiên của nước ta chọn làm Quốc ca.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021