Ai là "người lính dũng cảm" trong câu chuyện này?

  • 1 Đánh giá

2-3-4. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

Ai là "người lính dũng cảm" trong câu chuyện này?

Bài làm:

Đọc câu chuyện trên em thấy, chú lính nhỏ chính là người lính dũng cảm. Mặc dù chú không dám nhận trước lớp mình làm sai, nhưng chú đã tự giác sửa lại hàng rào và luống hoa mà mình đã làm hỏng.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021