Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì?

  • 1 Đánh giá

2-3-4. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

5. Thảo luận để trả lời câu hỏi sau:

Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì?

Bài làm:

Câu chuyện trên nói với chúng ta: Chơi bóng dưới lòng đường là vi phạm luật và sẽ gây tai nạn cho bản thân và người khác. Mọi người phải tôn trọng luật giao thông và có nhiệm vụ giữ gìn trật tự nơi công cộng.

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021