Xem ảnh và nói tên hiện tượng thiên nhiên

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi: Hái hoa

2. Xem ảnh và nói tên hiện tượng thiên nhiên

Bài làm:

Các hiện tượng thiên nhiên theo thứ tự là:

  • Hình 1: Mưa
  • Hình 2: Nắng
  • Hình 3: Bão lũ
  • Hình 4: Sấm sét
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021