Đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi: Hai người khách được vua Ê-ti-ô-pi-a đón tiếp thế nào?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi:

Hai người khách được vua Ê-ti-ô-pi-a đón tiếp thế nào?

Bài làm:

Đọc đoạn 1 em thấy, hai người khách được vua Ê-ti-ô-pi-a đón tiếp trịnh trọng và nồng hậu.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021