Chép vào phiếu bài tập những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

2. Chép vào phiếu bài tập những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng

Số thứ tựChữTên chữSố thứ tựChữTên chữ
1q6trtê-e rờ
27u
38
49
5thtê hát10

Bài làm:

Số thứ tựChữTên chữSố thứ tựChữTên chữ
1qquy6trtê-e rờ
2re-rờ7uu
3sét-sì8ưư
4t9v
5thtê hát10ích -xi

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021