Kể tên một số dân tộc thiểu số ở nước ta mà em biết.

  • 1 Đánh giá

3. Kể tên một số dân tộc thiểu số ở nước ta mà em biết.

Bài làm:

Một số dân tộc thiểu số ở nước ta mà em biết là:

  • Dao
  • Mông
  • Thái
  • Mường
  • Ba - na
  • Ê - đê
  • Gia - lai....
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021