Bạn đã bao giờ dám dũng cảm nhận lỗi và sửa lỗi chưa? Bạn mắc lỗi gì? Việc đó xảy ra vào lúc nào? Ở đâu?

  • 1 Đánh giá

4. Mỗi bạn lần lượt kể theo yêu cầu sau:

a. Bạn đã bao giờ dám dũng cảm nhận lỗi và sửa lỗi chưa?

b. Bạn mắc lỗi gì? Việc đó xảy ra vào lúc nào? Ở đâu?

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

a. Em đã từng mặc lỗi, em đã dám dũng cảm nhận lỗi của mình và sửa chữa lỗi lầm đó.

b. Lỗi em mắc phải là: Một lần mải chơi em đã không học bài khiến bài kiểm tra được 2 điểm. Em đã tự thú nhận với bố mẹ và xin lỗi bố mẹ. Em đã hứa với bố mẹ sẽ chăm chỉ học tập và đạt điểm tốt trong kì thi tới. Kết quả là em đã thực hiện được khi bài kiểm tra của em đạt toàn điểm 9, 10. Bố mẹ rất hài lòng về cách khắc phục lỗi lầm của em.

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021