Chơi trò chơi: Tìm nhanh các từ ngữ chỉ hoạt động

  • 1 Đánh giá

3. Chơi trò chơi: Tìm nhanh các từ ngữ chỉ hoạt động

  • Bắt đầu bằng r/d/gi viết vào các cột trong bảng nhóm
  • Tiếng có vần ướt/ước, viết vào các cột trong bảng nhóm

Bài làm:

Từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng r Từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng d Từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng gi
rúc rích, ra vào, ra lệnh, reo hò, rình rập, rong chơi, rao hàng, rước đèndu dương, du lịch, da thịt, dẫn dắt, dạy học, dặn dò, dọn dẹp, dụ dỗgiã gạo, gieo hạt, giao hàng, giặt giũ, giảng dạy
Từ ngữ chứa tiếng có vần ươtTừ ngữ chứa tiếng có vần ươc
lướt ván, sướt mướt, bánh mướt, rượt đuổi, trượt chân, tập dượt, trượt cầuBắt chước, trước sau, phí cước, nước non, thước kẻ, ngước nhìn, khước từ, lược bỏ, đánh cược
  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021