Hồi nhỏ, Trần Quốc Khái ham học như thế nào? Vua Quang Trung nghĩ ra cách gì để thử tài sứ thần Việt Nam?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Hỏi - đáp:

a. Hỏi: - Hồi nhỏ, Trần Quốc Khái ham học như thế nào?

Trả lời: - .............

b. Hỏi: - Vua Trung Quốc nghĩ ra cách gì đế thử tài sứ thần Việt Nam?

Trả lời: - .............

c. Hỏi: - Trần Quốc Khái đã làm thế nào:

+ Để sống?

+ Để không bỏ phí thời gian?

+ Để xuống đất bình yên vô sự?

Trả lời: - ............

Bài làm:

a. Hỏi: - Hồi nhỏ, Trần Quốc Khái ham học như thế nào?

Trả lời: - Hồi nhỏ, Trần Quốc Khái rất ham học. Ồng học cả khi đi đốn củi, lúc kéo vó tôm. Tối đến, nhà không có đèn, cậu bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng, lấy ánh sáng đọc sách.

b. Hỏi: - Vua Trung Quốc nghĩ ra cách gì đế thử tài sứ thần Việt Nam?

Trả lời: - Để thử tài sứ thần Việt Nam, vua Trung Quốc sai dựng một cái lầu cao, mời Trần Quốc Khái lên chơi, rồi cất thang đi để xem ông xử lí thế nào.

c. Hỏi: - Trần Quốc Khái đã làm thế nào:

+ Để sống?

+ Để không bỏ phí thời gian?

+ Để xuống đất bình yên vô sự?

Trả lời: - Trần Quốc Khái đã làm:

+ Để sống, ông ăn dần tượng Phật nặn bằng bột chè lam.

+ Để không phí thời gian, ông mày mò quan sát, nhớ nhập tâm cách thêu và làm lọng.

+ Để xuống đất bình yên, ông học theo cách những con dơi chao cánh mà ôm lọng nhảy xuông.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021