Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm?

  • 1 Đánh giá

3. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm?

a. Trương Vĩnh Ký hiểu biết rất rộng.

b. Ê-đi-xơn làm việc miệt mài suốt ngày đêm.

c. Hai chị em thán phục nhìn chú Lý.

d. Tiếng nhạc nổi lên réo rắt.

Bài làm:

a. Trương Vĩnh Ký hiểu biết như thế nào?

b. Ê-đi-xơn làm việc thế nào?

c. Hai chị em nhìn chú Lý như thế nào?

d. Tiếng nhạc nối lên như thế nào?

  • 44 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021