Viết một câu văn tả cảnh bầu trời hoặc cảnh dưới mặt đất, trong đó sử dụng phép nhân hoá.

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Viết một câu văn tả cảnh bầu trời hoặc cảnh dưới mặt đất, trong đó sử dụng phép nhân hoá.

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

  • Ông mặt trời lấy tay dạt những đám mây để chiếu những tia nắng xuống mặt đất
  • Sáng sớm, ông mặt trời cùng chị mây tung tăng nhảy múa.
  • .....
  • 90 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021