Giải bài 5A: Ai là người dũng cảm

  • 1 Đánh giá

Giải bài 5A: Ai là người dũng cảm - Sách VNEN tiếng Việt lớp 3 trang 34. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Hãy kể lại hành động dũng cảm của một người mà em biết

=> Xem hướng dẫn giải

2-3-4. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

Ai là "người lính dũng cảm" trong câu chuyện này?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

2. Dựa vào nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau:

Câu hỏi 1: Các bạn nhỏ chơi trò đánh trận giả ở đâu?

a. Ở sân trường

b. Ở vườn trường

c. Ở trong lớp học

Câu hỏi 2: Vì sao chú lính nhỏ quyết định chui qua lỗ hổng dưới chân hàng rào?

a. Vì chú lính sợ làm đổ hàng rào của vườn trường

b. Vì chú lính thích chui qua lổ hổng dưới chân hàng rào

c. Vì chú lính không thể nhảy qua rào.

Câu hỏi 3: Đoạn văn nào nói lên hậu quả việc leo rào của các bạn nhỏ?

a. Đoạn 1 b. Đoạn 2 c. Đoạn 3

Câu hỏi 4: Vì sao chú lính nhỏ là người dũng cảm?

a. Vì chú không leo lên hàng rào như các bạn khác

b. Vì chú không thực hiện yêu cầu của viên tướng

c. Vì chú dám nhận lỗi và sửa lỗi.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

Thầy giáo chờ mong điều gì ở học sinh trong lớp?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Mỗi bạn lần lượt kể theo yêu cầu sau:

a. Bạn đã bao giờ dám dũng cảm nhận lỗi và sửa lỗi chưa?

b. Bạn mắc lỗi gì? Việc đó xảy ra vào lúc nào? Ở đâu?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 101 lượt xem