Hỏi cha mẹ và người thân về một hiện tượng thiên nhiên có ở nơi em ở và ích lợi, tác hại của hiện tượng đó đối với cuộc sống của con người

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Hỏi cha mẹ và người thân về một hiện tượng thiên nhiên có ở nơi em ở và ích lợi, tác hại của hiện tượng đó đối với cuộc sống của con người

Bài làm:

Ví dụ:

Lợi ích và tác hại của lũ lụt:

  • Lợi ích là lũ lụt giúp đất đai được bồi đắp thêm phù sa, thêm màu mỡ, giúp cây trồng phát triển tốt.
  • Tác hại là làm thiệt hại người và của, làm cho cuộc sống con người khó khăn....
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021