Quê em ở đâu? Em thích nhất cảnh vật nào? Cảnh vật đó có gì đẹp? Tình cảm của em với quê hương như thế nào?

  • 1 Đánh giá

3. Nói về quê hương hoặc nơi em theo gợi ý sau:

  • Quê em ở đâu?
  • Em thích nhất cảnh vật nào?
  • Cảnh vật đó có gì đẹp?
  • Tình cảm của em với quê hương như thế nào?

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

  • Quê em ở đồng bằng châu thổ sông Hồng, đó là tỉnh Thái Bình
  • Cảnh vật em thích nhất ở quê em đó là những cánh đồng lúa bao la bát ngát trải dài
  • Cánh đồng lúa ở mỗi thời điểm mang lại những nét đẹp riêng. Lúc còn non, lúa xanh rì. Lúc chín, cánh đồng như tấm thảm lụa vàng...
  • Với em, quê hương là nơi em yêu mến. Ở đó em có gia đình của mình, có người thân và những người bạn....
  • 195 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021