Thảo luận để chọn câu trả lời đúng: Câu chuyện kể lại việc gì?

  • 1 Đánh giá

2-3-4. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

6. Thảo luận để chọn câu trả lời đúng: Câu chuyện kể lại việc gì?

a. Nhà bác học Ê-đi-xơn chế ra điện.

b. Nhà bác học Ê-đi-xơn nảy ra ý định và chế ra xe điện.

c. Bà cụ già đi chơi bằng xe điện.

Bài làm:

Câu chuyện kể lại việc:

Đáp án: b. Nhà bác học Ê-đi-xơn nảy ra ý định và chế ra xe điện.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021