Xem các tranh dưới đây và chọn tên đoạn truyện phù hợp với mỗi tranh.

  • 1 Đánh giá

2. Xem các tranh dưới đây và chọn tên đoạn truyện phù hợp với mỗi tranh.

Tên đoạn truyện:

  • Cuộc gặp gỡ kì lạ.
  • Truyền nghề cho dân.
  • Uống nước nhớ nguồn.
  • Tình cha con.

Bài làm:

Tên đoạn truyện phù hợp với mỗi tranh là:

  • Tranh 1: Tình cha con
  • Tranh 2: Cuộc gặp gỡ kì lạ
  • Tranh 3: Truyền nghề cho dân
  • Tranh 4: Uống nước nhớ nguồn
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021