Kể những việc em có thể làm để giúp đỡ ông bà, cha mẹ?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Kể những việc em có thể làm để giúp đỡ ông bà, cha mẹ?

Bài làm:

Những việc em có thể làm để giúp đỡ ông bà, cha mẹ là:

  • Quét sân, quét nhà
  • Nhặt sau
  • Tưới cây, tưới hoa
  • Cho mèo ăn
  • Lấy bát đũa
  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021