Tên các đồ vật, con vật bắt đầu bằng r, d, gi Soạn VNEN Tiếng Việt 3

Nội dung
  • 5 Đánh giá

Tên đồ vật, con vật bắt đầu bằng r, d, gi

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi đáp án chi tiết cho câu hỏi Tên các đồ vật, con vật bắt đầu bằng r, d, gi - Soạn VNEN Tiếng Việt 3 bài 26b trong bài viết dưới đây.

Thảo luận, viết vào bảng nhóm:

a. Tên các đồ vật, con vật bắt đầu bằng r, d, gi

b. Tiếng có nghĩa mang vần ên hoặc ênh

Bài làm:

a. Tên các đồ vật, con vật bắt đầu bằng r, d, gi

  • Đồ vật, con vật bắt đầu bằng r: rổ, rắn, rết, rương, rùa, rạ...
  • Đồ vật, con vật bắt đầu bằng d: dế, dao, dĩa, dép, dây, dù, dê...
  • Đồ vật, con vật bắt đầu bằng gi: giun, giường, giáo, giá, giấy, giày,...

b. Tiếng có nghĩa mang vần ên hoặc ênh

  • Tiếng có nghĩa mang vần ên là: sên, sến, đến, bến, nến, mến, lên, quên, hên, tên,...
  • Tên có nghĩa mang vần ênh là: bênh vực, bệnh tật, buồn tênh, mênh mông, chông chênh, khênh vác,...

Giải bài 26B Những ngày hội dân gian - Sách VNEN Tiếng Việt lớp 3 tập 2 trang 65 được KhoaHoc biên soạn sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Giúp các em học sinh có thể ôn luyện kiến thức bài học, hoàn thiện các câu hỏi và bài tập nhằm học tốt Tiếng Việt 3 VNEN.