Thi tìm nhanh các từ ngữ về chủ điểm "Bảo vệ tổ quốc" và sáng tạo"

  • 1 Đánh giá

3. Thi tìm nhanh các từ ngữ về chủ điểm "Bảo vệ tổ quốc" và sáng tạo"

Bảo vệ tổ quốc

- Từ cùng nghĩa với tổ quốc: non sông, ....

- Từ ngữa chỉ hoạt động bảo vệ Tổ quốc: tuần tra, .....

Sáng tạo

- Từ ngữ chỉ tri thức: giáo sư, .....

- Từ ngữ chỉ hoạt động của trí thức: nghiên cứu khoa học, .....

Bài làm:

Bảo vệ tổ quốc

- Từ cùng nghĩa với tổ quốc: non sông, giang sơn, đất nước

- Từ ngữa chỉ hoạt động bảo vệ Tổ quốc: tuần tra, bảo vệ vùng trời, bảo vệ vùng biển, canh gác, chiến đấu.

Sáng tạo

- Từ ngữ chỉ tri thức: giáo sư, bác sĩ, kĩ sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu.

- Từ ngữ chỉ hoạt động của trí thức: nghiên cứu khoa học, giảng dạy, khám và điều trị, thiết kế đồ án, thí nghiệm, nghiên cứu.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021