Giải bài 19B: Em tự hào là con cháu Hai Bà Trưng

  • 1 Đánh giá

Giải bài 19B: Em tự hào là con cháu Hai Bà Trưng - Sách VNEN tiếng Việt lớp 3 trang 6. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát và trả lời câu hỏi:

=> Xem hướng dẫn giải

2. Kể chuyện:

Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh (trang 6 sgk)

=> Xem hướng dẫn giải

3. Thi kể chuyện trước lớp

4. Phép nhân hoá

Cùng đọc hai khổ thơ trong bài Anh Đom Đóm:

Mặt trời gác núi Theo làn gió mát

Bóng tối lan dần Đóm đi rất êm

Anh Đóm chuyên cần Đi suốt một đêm

Lên đèn đi gác Lo cho người ngủ

Ra góc học tập lấy bảng nhóm. Viết các từ ngữ tìm được vào chỗ trống trong bảng?

Con đom đóm được gọi băng gì?Tính nết của con đom đóm được tả bằng những từ ngữ nào?Hoạt động của đom đóm được tả bằng những từ ngữ nào?
............

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Viết vào vở theo mẫu:

  • 1 dòng 4 lần chữ N (Nh) cỡ nhỏ,
  • 1 dòng 2 lần tên riêng: Nhà Rồng
  • 1 lần câu thơ:

Nhớ sông Lô, nhớ phố Ràng

Nhớ từ cao Lạng, nhớ sang Nhị Hà

=> Xem hướng dẫn giải

2. Điền vào chỗ trống:

a. l hay n?

lành ....ặn nao ...úng .....anh lảnh

b. iết hay iếc?

đi biền b.... thấy tiêng t... xanh biêng b....

=> Xem hướng dẫn giải

3. Chơi trò chơi tiếp sức: Thi tìm nhanh các từ ngữ

(chọn a hoặc b theo hướng dẫn)

Chứa tiếng bắt đầu bằng lChứa tiếng bắt đầu bằng n

b.

Chứa tiếng có vần iêtChứa tiếng có vần iếc

=> Xem hướng dẫn giải

4. Nghe - viết

Nghe viết đoạn 4 trong bài Hai Bà Trưng ( từ Thành trì của giặc đến hết)

=> Xem hướng dẫn giải


  • 49 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021