Tìm những chi tiết tả công việc chuẩn bị cho cuộc đua? Voi đua có những cử chỉ ngộ nghĩnh gì?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Trao đổi với bạn để trả lời câu hỏi:

  • Tìm những chi tiết tả công việc chuẩn bị cho cuộc đua?
  • Voi đua có những cử chỉ ngộ nghĩnh gì?

Bài làm:

  • Những chi tiết tả công việc chuẩn bị cho cuộc đua: Voi đua từng tốp mười con dàn hàng ngang nơi xuất phát. Hai người điều khiển ăn mặc đẹp ngồi trên lưng voi. Họ rất bình tĩnh vì họ là những người phi ngựa rất giỏi.
  • Voi đua đến đích trước thì ghìm đà, huơ vòi chào khán giả.

  • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021