Đại hội gửi tặng dân làng Kông Hoa những gì? Khi xem những vật đó, thái độ của mọi người ra sao?

  • 1 Đánh giá

d. Đại hội gửi tặng dân làng Kông Hoa những gì?

e. Khi xem những vật đó, thái độ của mọi người ra sao?

Bài làm:

d. Đại hội gửi tặng dân làng Kông Hoa một cái ảnh Bác Hồ vác cuốc di làm rẫy, một bộ quần áo bằng lụa của Bác Hồ, một cây cờ có thêu chữ, một Huân chương cho cả làng, một Huân chương cho Núp.

e. Mọi người xem những vật đó với thái độ trân trọng: rửa tay thật sạch, cầm từng thứ, coi đi coi lại đến nửa đêm.

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021