Những người trong ảnh làm gì? Những người này có tài gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Cùng xem ảnh và trả lời các câu hỏi

  • Những người trong ảnh làm gì?
  • Những người này có tài gì?

Bài làm:

Quan sát ảnh em thấy:

  • ảnh 1: Người trong ảnh là ca sĩ, người đó có giọng hát hay.
  • ảnh 2: Người trong ảnh là diễn viên xiếc, người đó có tài uốn dẻo, biểu diễn..
  • ảnh 3: Người trong ảnh là diễn viên múa, người đó có tài múa dẻo, mềm mại....
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021