Tìm những thành ngữ, tục ngữ nói về tình cảm của những người trong gia đình?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Tìm những thành ngữ, tục ngữ nói về tình cảm của những người trong gia đình?

Bài làm:

Những thành ngữ, tục ngữ nói về tình cảm của những người trong gia đình là:

1. Anh em nào phải người xa
Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân

2. Anh em như thể tay chân

Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần

3. Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ "Hiếu" mới là đạo con.

4. Dì ruột thương cháu như con
Rủi mà không mẹ cháu còn cậy trông

5. Mẹ già đầu tóc bạc phơ
Lưng đau con đỡ,mắt mờ con nuôi

6. Đói no một vợ một chồng
Một miếng cơm tấm, giàu lòng ăn chơi.

7. Sảy cha còn chú, sảy mẹ bú dì.

8. Thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021