Chơi trò chơi: Tạo "nhân hoá".

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "hái hoa"

2. Chơi trò chơi: Tạo "nhân hoá".

Hướng dẫn (sgk trang 72)

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

  • Trăng đung đưa trên những ngọn cây
  • Mây bay nhảy tung tăng trên bầu trời rộng lớn
  • Ruộng lúa nhảy múa tung tăng cùng chị gió
  • Mặt trời thức giấc nhô lên từ chân núi
  • Kim đồng hồ bước đi chậm chạp
  • Sấm nổi giận thét vang cả bầu trời....
  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021