Thảo luận để trả lời câu hỏi: Câu chuyện này nói đến cuộc chạy đua của ai?

  • 1 Đánh giá

3-4-5. Đọc, luyện đọc

6. Thảo luận để trả lời câu hỏi:

Câu chuyện này nói đến cuộc chạy đua của ai?

Bài làm:

Câu chuyện này nói đến cuộc chạy đua của muông thú trong rừng để tìm con vật chạy nhanh nhất.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021