Giải bài 2A: Ai có lỗi?

  • 1 Đánh giá

Giải bài 2A: Ai có lỗi? - Sách VNEN tiếng Việt lớp 3 trang 11. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát các bức tranh sau và trả lời câu hỏi:

  • Bức tranh nào vẽ người có lỗi?
  • Ai có lỗi? đó là lỗi gì?

=> Xem hướng dẫn giải

2-3-4. Đọc, giải nghĩa, luyện đọc

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

Trong câu chuyện trên, ai là người có lỗi? Đó là lỗi gì?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

2. Đọc đoạn 1, 2 và trả lời câu hỏi:

Vì sao hai bạn nhỏ giận nhau?

3. Đọc đoạn 3 và trả lời câu hỏi:

Vì sao En-ri-cô hối hận, muốn xin lỗi Cô-rét-ti?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Đọc thầm đoạn 4 và trả lời câu hỏi:

Hai bạn đã làm lành với nhau ra sao?

5. Thay nhau nói hai bạn trong câu chuyện có điểm gì đáng khen?

  • Bạn En-ri-cô có điểm đáng khen là
  • Bạn Cô-rét-ti có điểm đáng khen là

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Ở nhà, có những lần em đã mắc lỗi. Em tự biết nhận lỗi và nói lời xin lỗi với người thân như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021