Quan sát các bức tranh sau và trả lời câu hỏi: Bức tranh nào vẽ người có lỗi? Ai có lỗi? đó là lỗi gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát các bức tranh sau và trả lời câu hỏi:

  • Bức tranh nào vẽ người có lỗi?
  • Ai có lỗi? đó là lỗi gì?

Bài làm:

Quan sát các bức tranh em thấy: Bức tranh 1, 2 và 4 vẽ người có lỗi

  • Tranh 1: bạn nhỏ có lỗi vì làm vỡ lọ hoa để bàn
  • Tranh 2: hai bạn có lỗi vì đã làm chết con chim.
  • Tranh 4: bạn nhỏ có lỗi vì đã vẽ con ngựa lên tường của trường, làm bẩn tường
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021