Giải bài 3C: Cháu yêu bà

 • 1 Đánh giá

Giải bài 3C: Cháu yêu bà - Sách VNEN tiếng Việt lớp 3 trang 23. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:

 • Bức tranh vẽ cảnh gì?
 • Bạn gái trong tranh đang làm gì?
 • Tìm một từ để nói về đức tính của bạn gái trong bức ảnh?

=> Xem hướng dẫn giải

23-4-5. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

6. Thảo luận để trả lời câu hỏi:

a. Bạn nhỏ trong bài thơ đang làm gì?

b. Cảnh vật trong nhà như thế nào?

c. Cảnh vật ngoài vườn như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Viết vào phiếu bài tập những chữ hoặc tên chữ còn để trống trong bảng sau:

Số thứ tựChữTên chữSố thứ tựChữTên chữ
1g6ca
2giê hát7kh
3ghê i8e-lờ
4h9m
5ia

=> Xem hướng dẫn giải

2. Thảo luận để tìm các từ:

a. Chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau:

 • Trái nghĩa với riêng
 • Cùng nghĩa với leo
 • Vật đựng nước để rửa mặt, rửa tay, rửa rau,...

b. Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã có nghĩa như sau:

 • Trái nghĩa với đóng
 • Nhiều thức ăn ngon bày trên mâm
 • Bộ phận ở trên mặt dùng để thở và ngửi

=> Xem hướng dẫn giải

3. Ghép đoạn văn dưới đây vào vở, sau khi đặt dấu chấm vào chỗ thích hợp và viết hoa chữ đầu câu:

Ông tôi vốn là thợ gò hàn vào loại giỏi có lần, chính mắt tôi đã thấy ông tán đinh đồng chiếc búa trong tay ông hoa lên, nhát nghiêng, nhát thẳng, nhanh đến mức tôi chỉ cảm thấy trước mặt ông phất phơ những sợi tơ mỏng ông là niềm tự hào của gia đình tôi.

(Theo Trần Nhuận Minh)

=> Xem hướng dẫn giải

5. Dựa vào mẫu đơn trên, em hãy viết vào vở đơn xin phép nghỉ học.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Em đã làm gì để chăm sóc ông, bà khi ông, bà ốm?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 6 lượt xem