Giải bài 13A: Người anh hùng của Tây Nguyên

  • 1 Đánh giá

Giải bài 13A: Người anh hùng của Tây Nguyên - Sách VNEN tiếng Việt lớp 3 trang 100. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Xem ảnh, nói với bạn những điều em biết về Tây Nguyên?

=> Xem hướng dẫn giải

2-3-4-5. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

6. Thảo luận để chọn dòng nêu đầy đủ ý nghĩa của câu chuyện

a. Ca ngợi anh Núp đánh Pháp giỏi.

b. Ca ngợi dân làng Kông Hoa lập được nhiều thành tích.

c. Ca ngợi anh Núp và dân làng Kông Hoa đánh Pháp giỏi.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Thảo luận rồi trả lời câu hỏi

a. Anh Núp được tỉnh cử đi đâu?

b. Ở Đại hội về, anh Núp kể cho dân làng biết những gì?

c. Chi tiết nào cho thấy những người ở Đại hội rất khâm phục thành tích của dân làng Kông Hoa?

=> Xem hướng dẫn giải

d. Đại hội gửi tặng dân làng Kông Hoa những gì?

e. Khi xem những vật đó, thái độ của mọi người ra sao?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Thảo luận và sắp xếp lại các sự việc dưới đây theo đúng trình tự câu chuyện Người con của Tây Nguyên:

a. Anh Núp mở cho dân làng xem những thứ Đại hội gửi tặng.

b. Ở Đại hội về, anh Núp kể chuyện Đại hội cho dân làng Kông Hoa nghe.

c. Anh Núp được tỉnh gửi giấy mời đi dự Đại hội thi đua.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Tìm những bài thơ, bài hát về Tây Nguyên?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 69 lượt xem