Giải bài 26B: Những ngày hội dân gian

  • 1 Đánh giá

Giải bài 26B: Những ngày hội dân gian - Sách VNEN tiếng Việt lớp 3 tập 2 trang 65. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Xem ảnh và nói về từng bức ảnh

Mỗi em nói về một bức ảnh theo gợi ý sau:

  • Ảnh cho em biết về ngày hội nào?
  • Trẻ em trong ảnh đang làm gì?
  • Em đã tham dự ngày hội này chưa?
  • Ngày hội đó có gì vui?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Xem các tranh dưới đây và chọn tên đoạn truyện phù hợp với mỗi tranh.

Tên đoạn truyện:

  • Cuộc gặp gỡ kì lạ.
  • Truyền nghề cho dân.
  • Uống nước nhớ nguồn.
  • Tình cha con.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Kể chuyện theo tranh

Mỗi em kể một đoạn, tiếp nối nhau kể đến hết câu chuyện

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Chọn nghĩa thích hợp ở cột B cho từ ngữ ở cột A

=> Xem hướng dẫn giải

2. Thảo luận, tìm tên một số lễ hội (hội), hoạt động trong lễ hội (hội) và viết vào bảng nhóm

=> Xem hướng dẫn giải

5. Thảo luận, viết vào bảng nhóm:

a. Tên các đồ vật, con vật bắt đầu bằng r, d, gi

b. Tiếng có nghĩa mang vần ên hoặc ênh

=> Xem hướng dẫn giải

7. Làm bài tập trong phiếu học tập

Đọc những câu văn sau, đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp

- Vì thương dân Chử Đồng Tử và công chúa đi khắp nơi dạy dân cách trồng lúa, nuôi tằm dệt vải.

- Tại thiếu kinh nghiệm nôn nóng và coi thường đối thủ, Quắm Đen đã bị thua.

- Nhờ ham học ham hiểu biết và muốn đem hiểu biết của mình ra giúp đời Lê Quý Đôn đã trở thành nhà bác học lớn nhất của nước ta thời xưa.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Hỏi người thân về một trò vui trong ngày hội truyền thống quê em và cách tham gia trò vui đó. Ghi lại tên trò chơi

=> Xem hướng dẫn giải


  • 32 lượt xem