Giải bài 3A: Gia đình em

 • 1 Đánh giá

Giải bài 3A: Gia đình em - Sách VNEN tiếng Việt lớp 3 trang 19. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:

 • Trong tranh có mấy người?
 • Mỗi người đang làm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

2-3-4. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi: Cuối cùng, Lan ân hận về điều gì?

6. Mỗi nhóm thảo luận tìm một tên khác cho câu chuyện

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

2. Đọc thầm đoạn 1, 2 và trả lời câu hỏi:

 • Chiếc áo len của bạn Hoà đẹp như thế nào?
 • Vì sao Lan dỗi mẹ?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Đọc thầm đoạn 3, 4 và trả lời câu hỏi:

 • Anh Tuấn nói với mẹ điều gì?
 • Vì sao Lan ân hận?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Trò chơi Giới thiệu về gia đình.

Lần lượt từng bạn dựa vào gợi ý để giới thiệu về gia đình của mình.

 • Gia đình bạn có mấy người? Đó là những ai?
 • Bố, mẹ bạn làm (nghề) gì?
 • Hằng ngày, bạn làm gì để giúp đỡ bố mẹ?

Viết vào vở kết quả thảo luận.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Viết từ 3 đến 5 câu kể về việc làm giúp đỡ người thân trong gia đình.

=> Xem hướng dẫn giải


 • 6 lượt xem