Đọc thầm đoạn 3, 4 và trả lời câu hỏi: Anh Tuấn nói với mẹ điều gì? Vì sao Lan ân hận?

  • 1 Đánh giá

3. Đọc thầm đoạn 3, 4 và trả lời câu hỏi:

  • Anh Tuấn nói với mẹ điều gì?
  • Vì sao Lan ân hận?

Bài làm:

  • Anh Tuấn nói với mẹ là: Mẹ ơi, mẹ dành tiến mua cái áo ấy cho em Lan đi, con không cần thêm áo đâu. Con khỏe lắm, mẹ ạ. Nếu cần, con sẽ mặc thêm nhiều áo cũ ở bên trong.
  • Lan ân hận vì thấy mình quá ích kỉ, không biết nghĩ đến mẹ và anh, trong khi mọi người đều quan tâm đến mình.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021