Thi tìm nhanh những từ ngữ chỉ hoạt động: chứa tiếng bắt đầu bằng s, chứa tiếng bắt đầu bằng x...

  • 2 Đánh giá

2. Thi tìm nhanh những từ ngữ chỉ hoạt động:

a. chứa tiếng bắt đầu bằng s

chứa tiếng bắt đầu bằng x

b. chứa tiếng có thanh hỏi

chứa tiếng có thanh ngã

Bài làm:

a. chứa tiếng bắt đầu bằng s: sút bóng, san sẻ, sàng đỗ, sên mứt...

chứa tiếng bắt đầu bằng x: xúc đất, xúm lại, xe chỉ, xê dịch, xô đẩy, xông vào

b. chứa tiếng có thanh hỏi: hỏi, thổi, đẩy, nhảy, đổ, ngửi, trả, rủ rê.

chứa tiếng có thanh ngã: đẽo, cõng, vẽ, nghĩ, suy nghĩ.

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021