Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng l hay n, có nghĩa như sau:

 • 1 Đánh giá

2. Thảo luận, tìm các từ (chọn bài a hoặc b theo hướng dẫn của thầy cô).

a. Chứa tiếng bắt đầu bằng l hay n, có nghĩa như sau:

 • Cùng nghĩa với hiền.
 • Không chìm dưới nước.
 • Vật dùng để gặt lúa, cắt cỏ.

b. Chứa tiếng có vần an hay ang, có nghĩa như sau:

 • Trái nghĩa với dọc.
 • Nắng lâu, không mưa, làm đất nứt nẻ vì thiếu nước.
 • Vật có dây hoặc bàn phím để chơi nhạc.

Bài làm:

a. Chứa tiếng bắt đầu bằng l hay n, có nghĩa như sau:

 • Cùng nghĩa với hiền => lành
 • Không chìm dưới nước => nổi
 • Vật dùng để gặt lúa, cắt cỏ => liềm

b. Chứa tiếng có vần an hay ang, có nghĩa như sau:

 • Trái nghĩa với dọc => ngang
 • Nắng lâu, không mưa, làm đất nứt nẻ vì thiếu nước => hạn hán
 • Vật có dây hoặc bàn phím để chơi nhạc => đàn
 • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021