Quan sát tranh, dựa vào câu chuyện Mồ Côi xử kiện, thảo luận về nội dung từng đoạn theo gợi ý dưới đây

  • 1 Đánh giá

2. Quan sát tranh, dựa vào câu chuyện Mồ Côi xử kiện, thảo luận về nội dung từng đoạn theo gợi ý dưới đây:

  • Trong tranh có những người nào?
  • Họ đang làm gì? hoặc nói gì?

Bài làm:

  • Tranh 1: Trong khi Mồ Côi đang uống trà thì người chủ quán dẫn bác nông dân đến công đường, nhờ Mồ Côi xử tội bác nông dân đã đến quán hít hết mùi thơm của thức ăn.
  • Tranh 2: Bác nông dân đưa hai đồng cho Mồ Côi với vẻ ấm ức và ngạc nhiên.
  • Tranh 3: Mồ Côi yêu cầu bác nông dân bỏ hai đồng vào bát và xóc đủ mười lần trong sự ngạc nhiên của ông chủ quán.
  • Tranh 4: Sau khi nghe đủ hai mươi tiếng bạc, đành ra về trong sự thẹn thùng. Còn bác nông dân thì cảm ơn và vô cùng thán phục Mồ Côi.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021