Đọc thẻ từ, chọn các từ ngữ viết đúng chính tả ghi vào bảng nhóm

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Viết vào vở theo mẫu

2. Chơi trò chơi: Tìm từ viết đúng

Đọc thẻ từ, chọn các từ ngữ viết đúng chính tả ghi vào bảng nhóm

kheo chân, khoeo chân, người lẻo khẻo, người lẻo khoẻo, nghéo tay, nghoéo tay.

Bài làm:

Những từ ngữ viết đúng chính tả:

  • khoèo chân
  • người loẻo khoẻo
  • ngoéo tay.
  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021