Thảo luận để chọn ý đúng nhất nói lên nội dung câu chuyện:

  • 1 Đánh giá

2-3-4-5. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

6. Thảo luận để chọn ý đúng nhất nói lên nội dung câu chuyện:

a. Người mẹ là người rất dũng cảm.

b. Người mẹ không sợ Thần Chết.

c. Người mẹ có thể hi sinh tất cả vì con.

Bài làm:

Ý nói đúng nhất về nội dung câu chuyện "người mẹ" là:

Đáp án: c. Người mẹ có thể hi sinh tất cả vì con.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021