Nhờ đâu chú Cuội phát hiện ra cây thuốc quý? Chú Cuội dùng cây thuốc vào việc gì?

  • 1 Đánh giá

7. Thảo luận trả lời câu hỏi:

Câu 1: Nhờ đâu chú Cuội phát hiện ra cây thuốc quý?

Câu 2: Chú Cuội dùng cây thuốc vào việc gì?

Bài làm:

1. Chú Cuội phát hiện ra cây thuốc quý nhờ thấy hổ mẹ dùng lá thuốc cứu con

2. Chú Cuội dùng cây thuốc để chữa bệnh cho nhiều người, đặc biệt là cứu được con gái một phú ông, được phú ông gà cô gái ấy cho.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021