Giải bài 33A: Đất trời có gì lạ?

  • 1 Đánh giá

Giải bài 33A: Đất trời có gì lạ? - Sách VNEN tiếng Việt lớp 3 tập 2 trang 122. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Nói về những gì em đã nhìn thấy trên bầu trời và dưới mặt đất

=> Xem hướng dẫn giải

2. Đọc câu chuyện sau: Cóc kiện trời

3. Chọn lời giải nghĩa ở cột B phù hợp với mỗi từ ngữ ở cột A

=> Xem hướng dẫn giải

4. Nghe thầy cô hướng dẫn

6. Thảo luận để trả lời câu hỏi: Vì sao cóc lên kiện trời?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Thảo luận để chọn ý trả lời đúng

Cóc sắp xếp đội ngũ như thế nào trước khi đánh trống?

a. Cóc đứng đầu đoàn, theo sau là anh Cua, anh Gấu, anh Cọp, chị Ong và chị Cáo.

b. Cóc bảo Cua ơ trong chum nước; Ong đợi sau cánh cửa; Cáo, Gấu, Cọp nấp ở hai bên.

c. Cóc một mình bước vào cửa nhà Trời, cả đoàn nấp sau cánh cửa đợi lệnh của Cóc.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Đoạn nào kể lại cuộc chiến đấu ở hai bên?

a. Đoạn 1

b. Đoạn 2

c. Đoạn 3

3. Sau cuộc chiến, thái độ của Trời thay đổi như thế nào?

a. Trời càng nổi giận hơn.

b. Trời dịu giọng hứa sẽ cho mưa xuống.

c. Trời kiên quyết không cho mưa xuống.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Kể lại câu chuyện Cóc kiện trời cho người thân nghe. Viết câu nhận xét về câu chuyện

=> Xem hướng dẫn giải


  • 53 lượt xem