Giải bài 15C: Nhà rông của người Tây Nguyên

  • 1 Đánh giá

Giải bài 15C: Nhà rông của người Tây Nguyên - Sách VNEN tiếng Việt lớp 3 trang 120. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:

  • Bức tranh vẽ gì?
  • Nhà Rông trong tranh trên có gì khác so với những ngôi nhà em thường thấy?

=> Xem hướng dẫn giải

2-3-4. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

6. Thảo luận và trả lời câu hỏi:

a. Đọc thầm đoạn 1, trả lời câu hỏi: Vì sao nhà rông phải chắc và cao?

b. Đọc thầm đoạn 2, trả lời câu hỏi: Gian đầu của nhà rông được trang trí như thế nào?

c. Đọc thầm đoạn 3, trả lời câu hỏi: Vì sao nói gian giữa là trung tâm của nhà rông?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Thi ghép từ.

Lấy bảng nhóm (a hoặc b) theo hướng dẫn của thầy, cô.

Mỗi nhóm tìm các tiếng có thể ghép với mỗi tiếng ở cột bên trái để tạo thành từ ngữ.

Bảng a

TiếngTừ ngữ
xâu
sâu
xẻ
sẻ

Bảng b

TiếngTừ ngữ
bật
bậc
nhất
nhấc

=> Xem hướng dẫn giải

2. Chọn vần ưi hoặc ươi thích hợp với mỗi chỗ trống.

  • C...... ngựa xem hoa.
  • Ngày tháng m...... chưa cười đã tối.
  • G.... thư cho bạn.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Quan sát từng cặp sự vật được vẽ dưới đây rồi viết những câu có hình ảnh so sánh các sự vật trong tranh.

=> Xem hướng dẫn giải

5. Viết vào vở lời giới thiệu về tổ em theo gợi ý sau:

Gợi ý:

  • Tổ em có mấy bạn? Có mấy bạn trai, mấy bạn gái?
  • Mỗi bạn có đặc điểm gì tốt?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 50 lượt xem