Quan sát từng cặp sự vật được vẽ dưới đây rồi viết những câu có hình ảnh so sánh các sự vật trong tranh.

  • 1 Đánh giá

4. Quan sát từng cặp sự vật được vẽ dưới đây rồi viết những câu có hình ảnh so sánh các sự vật trong tranh.

Bài làm:

Những câu có hình ảnh so sánh các sự vật trong tranh là:

  • Tranh 1: Mặt trăng tròn như quả bóng
  • Tranh 2: Bạn gái tươi như những đóa hoa
  • Tranh 3: Ánh trăng như một chiếc đèn lớn soi chiếu khắp muôn nơi
  • Tranh 4: Lãnh thổ Việt Nam cong cong như hình chữ S.
  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021