Xem bức tranh sau và cùng đoán xem bức vẽ về lễ hội gì?

  • 1 Đánh giá

2. Xem bức tranh sau và cùng đoán xem bức vẽ về lễ hội gì?

Bài làm:

Quan sát bức tranh em nghĩ, bức tranh này vẽ về lễ hội đua voi của các dân tộc ở Tây Nguyên.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021