Đọc tên một số anh hùng dân tộc dưới đây. Giới thiệu về một vị anh hùng mà bạn biết rõ.

  • 1 Đánh giá

4. Chơi trò chơi: Em tập làm hướng dẫn viên du lịch

a. Đọc tên một số anh hùng dân tộc dưới đây.

b. Giới thiệu về một vị anh hùng mà bạn biết rõ.

Bài làm:

a. Đọc tên một số anh hùng dân tộc dưới đây.

  • Hai Bà Trưng
  • Triệu Thị Định
  • Ngô Quyền
  • Trần Hưng Đạo
  • Quang Trung
  • Hồ Chí Minh

b. Giới thiệu về một vị anh hùng mà bạn biết rõ.

Ngô Quyền là vị vua đầu tiên của nhà Ngô trong lịch sử Việt Nam. Năm 938, ông là người lãnh đạo nhân dân đánh bại quân Nam Hán trong trận Bạch Đằng nổi tiếng, chính thức kết thúc gần một thiên niên kỉ Bắc thuộc, mở ra một thời kì độc lập lâu dài của Việt Nam. Sau chiến thắng này, ông lên ngôi vua, trị vì từ năm 939 đến năm 944.

Ngô Quyền nằm trong danh sách 14 anh hùng dân tộc tiêu biểu của Việt Nam

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021