Chơi Đố vui. Một bạn nêu câu đố, một bạn trả lời.

  • 1 Đánh giá

5. Chơi Đố vui. Một bạn nêu câu đố, một bạn trả lời.

Đố: - Từ nào chứa tiếng bắt đầu bằng r, có nghĩa là hát nhẹ và êm cho trẻ ngủ?

Trả lời: - ...

Đố: - Từ nào chứa tiếng bắt đầu bằng d, có nghĩa là cử chỉ lời nói nhẹ nhàng êm ái?

Trả lời: - ...

Đố: - Từ nào chứa tiếng bắt đầu bằng gi, có nghĩa là phần thưởng trong cuộc thi hay trong trò chơi?

Trả lời: - ...

Bài làm:

Đố: - Từ nào chứa tiếng bắt đầu bằng r, có nghĩa là hát nhẹ và êm cho trẻ ngủ?

Trả lời: - Đó là hát ru

Đố: - Từ nào chứa tiếng bắt đầu bằng d, có nghĩa là cử chỉ lời nói nhẹ nhàng êm ái?

Trả lời: - Đó là dịu dàng

Đố: - Từ nào chứa tiếng bắt đầu bằng gi, có nghĩa là phần thưởng trong cuộc thi hay trong trò chơi?

Trả lời: - Đó là giải thưởng.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021