Các bạn nhỏ trong từng tranh đang chơi trò gì? Mỗi chỗ chơi của các bạn có gì nguy hiểm?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh, trả lời các câu hỏi:

  • Các bạn nhỏ trong từng tranh đang chơi trò gì?
  • Mỗi chỗ chơi của các bạn có gì nguy hiểm?

Bài làm:

Quan sát các tranh ta thấy:

  • Tranh 1: Các bạn đang đá bóng dưới lòng đường -> Có thể bị đụng xe, tai nạn
  • Tranh 2: Các bạn leo cây và đu cành nhánh để hái quả -> Có thể té bị chấn thương
  • Tranh 3: Các bạn tắm dưới ao và nhảy từ trên cây xuống -> Có thể bị đuối nước
  • Tranh 4: Bạn nhỏ leo cột điện để bắt chim -> Có thể bị ngã hoặc điện giật.
  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021