Tìm những từ chỉ hoạt động trong khổ thơ sau đây:

  • 1 Đánh giá

4. Tìm những từ chỉ hoạt động trong khổ thơ sau đây:

Con mẹ đẹp sao

Những hòn tơ nhỏ

Chạy như lăn tròn

Trên sân, trên cỏ

(Phạm Hổ)

Bài làm:

Những từ chỉ hoạt động trong khổ thơ trên là:

  • Chạy
  • Lăn
  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021